dinsdag, juni 25, 2019
AddThis Social Bookmark Button

Zoeken

Incasso

 

Het incassorecht regelt het systeem van het innen van openstaande vorderingen op basis van rechtsgeldige vonnissen, notariéél bekrachtigde schuldbekentenissen en andere bewijsstukken waaruit de vordering blijkt.

Ons kantoor biedt hierin de volgende diensten :

1. Uitvoeren van incassomaatregelen op basis van rechtsgeldige vonnissen.

2. Opstellen van notariéle schuldbekentenissen alsmede op basis van de schuldbekentenis overgaan tot beslaglegging bij wanbetaling.

3. Aanspannen van incassoprocedures bij waardepapieren zoals cheques, schuldbekentenissen en wissels.

4. Vertegenwoordiging in incassoprocedures bij beslagleggingen zowel bij rechtbanken als deurwaarders.

5. Behartigen van uw rechten en het aantekenen van de nodige bezwaren in de tegen u lopende incassoprocedures binnen het incassorecht regelgeving.

Een schuld-inzameling procedure bestaat in Turkije uit twee trajecten; het minnelijke en het rechtelijke traject. De eerste is een vriendschappelijke regeling (het minnelijke traject), die de plaatsbepaling van en het onderzoeken van de schuldenaar en het contacteren van hem impliceert. Hierbij wordt getracht een akkoord te bereiken op een informele manier. Het tweede deel van de schuld-verzamelende procedure (het rechtelijke traject) impliceert, het gaan naar het hof om de schuld te vereffenen. (Let wel op dat volgens de verordeningen in Turkije, slechts de advocaten verkiesbaar zijn om crediteuren in de procedures van de schuldinzameling te vertegenwoordigen, en namens de cliënten in wettelijk proces te handelen.

Wettelijke transacties,overeenkomsten, en acties die door bedrijven namens crediteuren worden gemaakt zijn ongeldig en nietig. Deze transacties, overeenkomsten en acties kunnen namelijk partijen niet aan geschillen binden).

 

 

Kies uw taal

- -

Bezoekers

We hebben 1 gast online

Enquete

Waar wilt u meer over weten?

Alimentatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Echtscheiding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.