Çarşamba, Mart 20, 2019
AddThis Social Bookmark Button

Aktif Arama

Hakkımızda

Adalet Hukuk-Danışmanlık Bürosu İstanbul merkezli çalışmakta olup, Avrupa'daki merkezi de Hollanda'da dır.Bünyesinde Türk Hukuku' na bakan avukatlar   barındırmaktadır. Büromuz 2006 yılında Hollanda'da 2011 itibarı ile de  ,Fransa- Paris ve Almanya- Duisburg' ta  çalışmalarına başlamıştır.

Türkiye'nin aşağıda belirtilen  illeri başta olmak üzere ülke genelinde hizmet vermektedir.

 • Adana
 • Afyon
 • Aksaray
 • Ankara
 • Antalya
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Gaziantep
 • Hatay
 • İstanbul
 • İzmir
 • Kayseri
 • Konya
 • Muğla
 • Tokat
 • Tunceli
 • Yozgat

Şirketimizin Hollanda Ticaret Sicil Kaydı

Logo: Kamer van Koophandel

KVK No.: 091637010000

AŞAĞIDA BELİRTILEN ALANLARDA BÜROMUZ FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR

 

1-) Aile (Medeni) Hukukuna ilişkin Davalar

- Boşanma

- Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma

- Nafaka

- Maddi, Manevi Tazminat davaları

- Çocuk için iştirak nafakası davaları

- Mal rejimleri ile davalar

- Mal paylaşımı ile davalar

- Tanıma ve Tenfiz

- Velayet Davaları

- Vesayet Davaları

- Evlat edinme

- Evlenmeye izin verilmesi istemli davalar

- Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar

- Vasiyetname


2-) Şahsın Hukukuna ilişkin Davalar

- Gaiplik

- Vasi Atanması

- Yaş Düzeltme

- Kayyım Atama

- İsim düzeltme davaları

- Cinsiyet değişikliği davası

- Şahsiyete yönelik yapılan saldırılar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları

3-) Gayrimenkule ilişkin Davalar

- Tahliye

- Kira alacağı

- Tapu iptal ve Tescil

- ihtiyari tedbir

4-) Eşya Hukuku Davaları

- İştarek ve müşterek mülkiyete ilişkin davalar

- Paydaşlığın giderilmesi davası

5-) Kat Mülkiyeti Davaları


6-) Ticaret Hukukuna ilişkin davalar

- Şirketler Hukuku

- Kambiyo Davaları

- Haksız Rekabet Davaları

- Fikri ve Sınai Haklar Davaları

- Bankacılık ve Finans Hukuku Davaları

- Leasing Davaları

- Faktoring Davaları

- Tahkim Davaları

- Kooperatif Hukukuna ilişkin Davalar

7-) Miras hukukuna ilişkin Davalar

- Tenkis Davaları

- Vasiyetname düzenlemek

- Veraset Davası

- Miras sözleşmesinden doğan davalar

- Mirasın reddine dair davalar

8-) Borçlar Hukukuna ilişkin Davalar

-Alacak, Borç ilişkileri


9-) İş Hukukuna ilişkin Davalar

- Sosyal Güvenlik Hukuku

- Sendikalar Hukuku

- Toplu İş Sözleşmeleri

- Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili

- İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar

- İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü

10-) Tüketici Hukukuna ilişkin Davalar

11-) İcra iflas Hukukuna ilişkin Davalar

- İcra Takip Davaları

- İflas ve konkordato davaları

- İhtiyati haciz

- Çek, senet ve ilamsız icra takipleri

- İtirazın iptali davası,iflasın ertelenmesi

- Nafaka alacaklarının takibi

- Toplu icra takibi, şirketler adına takipler

- İcra takibine itiraz

- Şahıslar yada şirketler arası uyuşmazlıkların çözümü icra takibi


12-) Trafik ve Sigorta Hukukuna ilişkin Davalar

13-) Yabancılar ve Vatandaşlık Hukukuna ilişkin Davalar

14-) İnşaat Hukukuna ilişkin Davalar

15-) Ceza Davaları

- Ağır Ceza Davaları

- Asliye Ceza Davaları

- Sulh Ceza Davaları

- Çocuk Ceza Davaları

- Kovuşturma İşlemleri

- Soruşturma

- Suç duyurusunda bulunma

- Ceza kararlarına itiraz, cezalarda mahsup talebi,ceza kararlarının temyiz edilmesi

Yeminli Tercumanlık

Anket

Hangi konuda bilgi istiyorsunuz?

Ziyaretçi

Şu anda 5 konuk çevrimiçi

Ticaret Hukuku


Nafaka

Boşanma Davası