Çarşamba, Şubat 08, 2023
AddThis Social Bookmark Button

Zoeken

Alimentatie - Turks Recht

 

V. Schadevergoeding en alimentatie bij echtscheiding

1. Materiële en immateriële schadevergoeding

ARTIKEL 174.- De onschuldige of minder schuldige partij, die door de echtscheiding

geschaad is in een belang of verwacht belang kan van de schuldige partij een passende materiële

schadevergoeding vragen.

De partij die door omstandigheden die aanleiding waren voor de echtscheiding in zijn

persoonlijkheid is aangetast, kan van de schuldige wederpartij vragen dat een passend geldbedrag

als immaterieel schadevergoeding wordt betaald.

2. Levensonderhoud voor de behoeftige

ARTIKEL 175.- Degene die door echtscheiding in behoeftige omstandigheden komt te

verkeren, kan van de ander levensonderhoud voor onbepaalde tijd vragen in overeenstemming

met diens vermogenskracht op voorwaarde dat hij [de verzoeker] geen grotere schuld [aan de

echtscheiding] heeft.

De mate van schuld van de onderhoudsplichtige is van geen belang.

3. Wijze van betaling van schadevergoeding en levensonderhoud

ARTIKEL 176.- Met betrekking tot materiële schadevergoeding en levensonderhoud kan tot

betaling ineens of afhankelijk van de omstandigheden tot betaling in termijnen worden besloten.

Tot betaling van immateriële schadevergoeding in termijnen kan niet worden besloten.

De betaling in termijnen van materiële schadevergoeding of van levensonderhoud eindigt

van rechtswege bij hertrouwen van de onderhoudsgerechtigde of bij het overlijden van een der

partijen; indien de gerechtigde niet hertrouwd is, maar samenwoont [met een ander persoon] als

waren zij gehuwd, indien geen sprake meer is van behoeftigheid of in geval van een eerloos

leven, wordt de betaling in termijnen door beslissing van de rechtbank opgeheven.

Indien de financiële toestand van partijen verandert of de billijkheid dit vereist, kan worden

15 Ortak hayat surdurmek: samenleving.

Vertaling Turks BW – tekst –- 2-3-2007 rechten.vu.nl

29

besloten tot vermeerdering of vermindering van de periodieke betaling.

De rechter kan op verzoek het bedrag van de periodieke betaling van materiële

schadevergoeding of levensonderhoud naar de sociale en economische omstandigheden van

partijen voor de komende jaren vaststellen.

4. Bevoegdheid

ARTIKEL 177.- Bevoegd inzake alimentatieprocedures die na echtscheiding worden

ingesteld, is de rechter van de woonplaats van de onderhoudsgerechtigde.

5. Verjaring

ARTIKEL 178.- Procedurele rechten die door een echtscheiding zijn ontstaan, verjaren na

één jaar nadat de rechterlijke beslissing tot ontbinding van het huwelijk onherroepelijk is

geworden.

 

Kies uw taal

- - -

Bezoekers

Şu anda 6 konuk çevrimiçi

Enquete

Waar wilt u meer over weten?

Alimentatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Echtscheiding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.