Pazartesi, Eylül 25, 2023
AddThis Social Bookmark Button

Zoeken

Huwelijksgoederenregime in Turkije

A. WETTELIJKE HUWELIJKSGOEDERENREGIME

B. OVEREENKOMST INZAKE HUWELIJKSGOEDERENREGIME

C. BUITENGEWOON HUWELIJKSGOEDERENREGIME

D. BESCHERMING VAN SCHULDEISERS

E. BEVOEGDHEID IN RECHTSZAKEN TOT VEREFFENING VAN HUWELIJKSGOEDERENREGIME

F. BESTUUR VAN DE GOEDEREN VAN EEN ECHTGENOOT DOOR DE ANDER

G. BOEDELBESCHRIJVING

H. SCHULDEN TUSSEN ECHTGENOTEN

 

HET REGIME VAN VERWERVINGSDEELNEMING

A. EIGENDOM

B. BEHEER, GEBRUIK EN BESCHIKKING

C. AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DERDEN.

D. BEËINDIGING VAN HUWELIJKSGOEDERENREGIME EN VEREFFENING

I. Tijdstip van beëindiging

II. Terugname van goederen; schulden

-. Aandeel in vermeerderde waarde.

III. Berekening van aandeel van de echtgenoten

1. Scheiding van persoonlijk vermogen en verwervingen

2. Toe te voegen vermogenswaarden

3. Verrekening tussen persoonlijk vermogen en verwervingen

4. Nettowaarde22

IV. Waardebepaling

1. Marktwaarde

2. Opbrengstwaarde

3. Tijdstip van waardering.

VI. Betaling van aanspraak uit [verwervings-]deelneming en van aandeel in

vermeerderde waarde

1. Betaling en uitstel

2. Echtelijke woning en huisraad

3.Rechtszaak tegen derden

ALGEHELE SCHEIDING VAN GOEDEREN23

BEPERKTE SCHEIDING VAN GOEDEREN

I. Bewijs

B. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHULDEN

C. EINDE HUWELIJKSGOEDERENREGIME EN VEREFFENING

I. Tijdstip van einde

II. Terugname van goederen en afgifte van goederen in mede-eigendom

Recht wegens bijdrage

III. Voor het gezin bestemde goederen

1. Hoofdregel

2. Gedragingen in strijd met de verdeling

3. Weigering van verzoek tot verdeling

4. Wijze van verdeling

IV. Echtelijke woning en huisraad


GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

A. EIGENDOM

1. Algehele gemeenschap van goederen26

2. Beperkte gemeenschap van goederen27

a. Gemeenschap van verwervingen28

b. Overige vormen van gemeenschap van goederen

III. Persoonlijk vermogen

IV. Bewijs

 

B. BESTUUR EN BESCHIKKING

I. Van gemeenschapsvermogen

1. Gewoon bestuur

. Buitengewoon bestuur

3. Gemeenschapsvermogen en beroeps- of ambachtsuitoefening

4. Aanvaarding of verwerping nalatenschap

5. Aansprakelijkheid en bestuurskosten

II. Van persoonlijk vermogen

C. AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DERDEN

I. Schulden van de gemeenschap

D. Schulden tussen echtgenoten

E. BEËINDIGING VAN HUWELIJKSGOEDERENREGIME EN VEREFFENING

I. Tijdstip van beëindiging

II. Verrekening tussen persoonlijk vermogen en gemeenschapsvermogen

III. Aandeel in vermeerderde waarde

IV. Waardebepaling.

V. Verdeling

1. Bij overlijden of aanvaarding van een ander huwelijksgoederenregime

2. In overige gevallen

VI. Wijze van verdeling

1. Persoonlijk vermogen

2. Echtelijke woning en huisraad

3. Andere vermogensbestanddelen

4. Overige verdelingsregels

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie...

Kies uw taal

- - -

Bezoekers

Şu anda 2 konuk çevrimiçi

Enquete

Waar wilt u meer over weten?

Alimentatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Echtscheiding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.