Pazar, Nisan 21, 2024
AddThis Social Bookmark Button

Zoeken

Erfrecht in Turkije


Erfrecht in Turkije

Volgens het Turkse erfrecht is in principe het nationale recht van de overledene van toepassing. Dit met één belangrijke uitzondering: voor het in Turkije bevindende onroerend goed geldt altijd het Turkse recht. Dit ongeacht de nationaliteit van de overledene.

In het geval dat een Nederlandse inwoner een appartement heeft in bijvoorbeeld Antalya, moeten de formaliteiten, voor wat het onroerend goed in Turkije betreft, na diens overlijden geheel volgens de op onroerende goed van toepassing zijnde bepalingen uit het Turkse erfecht worden geregeld. Dit ongeacht de vraag of iemand ook een huis in Nederland heeft. Voor het Turkse recht doet dit laatste niet ter zake.

Kapitaal

Anders dan in Nederland, waar een notaris de formaliteiten voor zijn rekening neemt, moeten de erfgenamen zich in Turkije wenden tot de rechtbank. In het geval van een appartement in Antalya dus tot de rechtbank in Antalya. Het is de rechtbank die bepaalt wie wettelijk gezien de erfgenamen zijn en welk deel iedere erfgenaam ontvangen zal. Dit echter alleen met betrekking tot het bezit of kapitaal in Turkije en niet met betrekking tot het bezit of kapitaal in Nederland. Indien de overledene geen testament heeft laten opmaken, zijn de Turkse regels met betrekking tot erfrecht van toepassing.

“Het vererven van Turks onroerend goed wordt altijd volgens de Turkse wet afgehandeld”

Testament

Nu kan het zijn dat de erflater een testament heeft opgemaakt. Een testament, dat door een burger uit een ander land volgens de in dat land geldende regels en wetten is opgemaakt, is ook in Turkije geldig. De vorm en inhoud van een dergelijk testament dient volgens de geldende nationale wet te zijn, inclusief zaken als wilsbekwaamheid en dergelijke. Belangrijk is dat het vererven van Turks onroerend goed altijd volgens de Turkse wet afgehandeld wordt. Hiervoor zijn onder andere de artikelen 495 tot en met 501 van belang. In deze artikelen wordt geregeld wie de erfgenamen zijn en welk deel een eventuele erfgenaam toekomt.

Belasting

Heeft iemand bijvoorbeeld onroerend goed én een bankrekening in Bodrum, dan kan het testament hiervoor zowel in Nederland als in Turkije worden opgesteld. Echter, ook al is het testament in Nederland opgesteld, voor wat betreft het onroerend goed is altijd het Turkse recht van toepassing. Voor een eventueel kapitaal in Turkije kan wél het Nederlandse erfrecht van toepassing zijn, indien zich hieromtrent in het- in Nederland opgestelde- testament (rechtsgeldige) bepalingen bevinden. De tarieven voor de belasting in Turkije zijn als volgt:

Over de eerste 1.100.000 TL: 1%

Over de hierop volgende  2.600.000 TL: 3%

Over de hierop volgende 5.500.000 TL: 5%

Over de hierop volgende 10.900.000 TL: 7%

Over de hierop volgende 20.100.000 TL: 10%

Voor iemand die zowel bezittingen in Nederland als in Turkije heeft, is het niet nodig om twee verschillende testamenten op te laten stellen. In principe maakt dit ook niet uit, aangezien de bepalingen uit het Turkse erfrecht gelden. Daarom verdient het voorkeur om één testament op te laten stellen en het makkelijkste is het- indien Nederland de vaste verblijfsplaats is- dit in Nederland te doen. Een testament dat in Nederland wordt opgemaakt bij een notaris moet wel door een Nederlandse rechtbank gelegaliseerd en apostil gemaakt worden. Nadat van dit testament een beëdigde vertaling is opgemaakt, kan dit bij de Turkse rechtbank worden ingeleverd.

Rechtbank

Indien iemand, die Nederland als hoofdverblijf heeft en daarnaast bezittingen in Turkije heeft, komt te overlijden dan is de procedure als volgt. Eerst dienen de wettelijke erfgenamen bij de rechtbank in Nederland officieel te laten vaststellen dat zij inderdaad de wettelijke ergenamen zijn. Met dit besluit van de rechtbank (in beëdigde vertaling) dienen zij naar Turkije te gaan. In Turkije dient het besluit van de Nederlandse rechtbank door een Turkse rechtbank te worden bekrachtigd. Verder moeten zij naar Turkije ook een paspoort, uitreksel van het bevolkingsregister en de tapu (voor zover van toepassing in beëidigde vertaling) mede te nemen. Ter plekke openen zij een zaak bij de rechtbank. Over het algemeen neemt het afhandelen van een erfeniskwestie zo’n drie maanden in beslag.

Dit artikel is geschreven door mr.Cemil Burkay (Turks Recht ) verbonden aan Adalet Adviesbureau, en is afkomstig uit Mondi magazine 15..

 Hoe regel ik mijn  erfenis, nalatenschaap in Turkije ?

 

Een testament opgesteld in het buitenland is net zo geldig als een testament opgesteld in Turkije. Het verschil ligt hem in de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de inhoud van het testament.

 

Bij een testament opgesteld in Turkije worden betrokken partijen uitgenodigd voor een hoorzitting waar de inhoud ervan door de rechter wordt voorgelezen. Voor de niet aanwezige partijen wordt het beëdigd vertaalde testament officieel per post in persoon betekend. De bezwaarperiode tegen de inhoud van het testament is 3 maanden. Indien binnen de bezwaarperiode geen actie is ondernomen, staat het testament zoals is opgesteld tussen betrokkenen in rechte vast, ongeacht of de legitieme porties in acht zijn genomen of niet.

 

Een buitenlands testament echter moet voorzien zijn van een apostillestempel en van een beëdigd vertaling voordat een verzoek bij de rechtbank kan worden ingediend. Omdat het testament al in het buitenland is geopend en voorgelezen hoeft dit niet meer door de Turkse rechtbank te worden gedaan. Wel dient de rechtbank na te gaan of het testament is nageleefd conform de wens van de erflater. Hierbij is het relevant om te kunnen bewijzen en de rechter ervan te overtuigen dat naar het recht van eigen land de voorwaarden van het testament zijn uitgevoerd.

De eerste stap  van regeling van erfenis is in Turkije  het verkrijgen van een verklaring van erfrecht via de Turkse kantonrechter.

De kantonrechter stelt bij akte ('de verklaring van erfrecht') vast wie de erfgenamen zijn.  Deze verklaring van erfrecht is uitvoerbaar bij voorraad maar niet onherroepelijk. Uitvoerbaar bij voorraad betekent dat je op basis van deze akte verdere stappen kunt ondernemen bij specifieke instanties, zoals de bank of het Tapu kantoor. Niet onherroepelijk betekent dat het terugdraaibaar is of intrekbaar is. U kunt hierbij denken aan een testamentair erfgenaam die later bekend wordt.Voor het verkrijgen van een verklaring van erfrecht dient u de volgende documenten aan te leveren bij uw advocaat. Houdt u er rekening mee dat voor het legaliseren van documenten, een apostille stempel nodig kan zijn :de volmacht van uw advocaat, documentatie betreffende de erfgoederen , internationale overlijdensakte,    internationale uitreksel persoonsgegevens .

Op basis van de verklaring van erfrecht moeten de erfgoederen middels aangifte gemeld worden bij de belastingdienst. Na verwerking van de aangifte worden de openstaande schulden en successierechten betaald. De belastingdienst verleent u in deze een  'schuldvrijbrief'. Met de 'schuldvrijbrief' en de verklaring van erfrecht in uw bezit kunt u verdere acties ondernemen. Als het om een banktegoed gaat dient u zich te melden bij de desbetreffende bank. Indien het om een woning gaat dient u zich te melden bij het plaatselijke Tapu kantoor.

 

 

 

 

 

Kies uw taal

- - -

Bezoekers

Şu anda 1 konuk çevrimiçi

Enquete

Waar wilt u meer over weten?

Alimentatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Echtscheiding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.