Pazar, Nisan 21, 2024
AddThis Social Bookmark Button

Aktif Arama

Doğum İslemleri

bayrak nl.Nederlands

ADALET Türk Hukuku Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu

 

 

Hollanda da  dogan cocukların Turk nufusuna kaydedilmesi, Evlilik dışında doğan çocukların Türk nüfüs kayıtlarına tescili:

Doğum işlemleri için anne veya babadan birinin başvurusu yeterlidir.
1587 sayılı Nüfus Kanununun 16. maddesi uyarınca, Türk vatandaşlarının doğan çocuklarını 60 gün içerisinde Türkiye'de kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir. Bu süre geçirildiği takdirde Nüfus kanununun 52.maddesi uyarınca para cezası uygulanır.
Yurt dışında doğan çocukların nüfusa kayıt işlemleri, vatandaşların bağlı bulundukları Başkonsolosluklar veya Konsolosluk şubeleri aracılığıyla yaptırılabilir. Fevkalade durumda uluslararası doğum belgesi ile baba veya kanuni vekili Türkiye'de bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüklerine başvurarak nüfusa tescil işlemini yaptırabilir.
Alfabemizde bulunmayan w, q, x harflerini içeren isimler kabul edilmemektedir.
Yabancılarla evli Türk vatandaşları, çocuklarına biri Türk, diğeri yabancı olmak üzere çift isim koyabilirler. Sadece yabancı isim konulduğu takdirde, nüfus müdürlüğünün, ismin değiştirilmesi için ikaz etme, değiştirmediği takdirde savcılığa bildirme sorumluluğu bulunmaktadır.
Doğum tescil başvurusu alınan çocuğun annenin pasaportuna kaydının istenmesi halinde babanın, babanın pasaportuna kaydının istenmesi halinde ise annenin şahsen ya da noter onaylı muvafakati gerekmektedir.
Yukarıdaki hususlar sadece evlilik içinde doğan çocuklar için geçerlidir. Evlilik dışında doğan çocukların doğum kayıt işlemleri farklıdır.

Gerekli Belgeler :

Form dilekçe
Evlilik cüzdanının aslı veya işlem görmüş sayfalarının Noter onaylı fotokopileri
Her iki eşin nüfus cüzdanlarının aslı veya Noter onaylı fotokopileri. Eşlerden biri yabancı uyruklu ise doğum belgesi (Birth Certificate / Geburtsurkunde).
Çocuğun aynı zamanda bulunulan ülke vatandaşı olduğunun nüfus kütüklerine yazılabilmesi için çocukların / çocuğun doğum belgesinin aslı ve iki adet fotokopisi ve iki adet Türkçe tercümesi.
Doğum olayının geç bildirilmesi halinde (60 günü geçmiş ise) Doğum Tescil Ceza Formu;

Evlilik dışı doğan cocuğun doğum tescili


1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Medeni Kanun ve 25.8.2002 tarihli İçişleri Bakanlığı Olur’u ile yürürlüğe giren yeni Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerine Ait Görev ve Çalışma Yönergesi hükümlerine göre:

Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur, çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulur (Medeni Kanun 282.madde)
Evlilik dışında doğan çocuk, ana ve babasının birbiriyle evlenmesi halinde kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olur. (Medeni Kanun 292. madde)
Evlilik dışında doğan çocuklar annenin aile kütüğüne, annenin bekarlık soyadıyla kaydedilir. (Yönerge’nin 7. maddesi)
Evlilik dışında doğan çocuğun babası tarafından, Nüfus Müdürlüğü, mahkeme, noter veya Konsolosluğa başvurularak, resmi senet ya da vasiyetnameyle tanınması mümkündür. (Medeni Kanunun 295.maddesi, Yönergenin 123-126.maddeleri)
Tanınan çocuğun annenin bekarlık hanesine kaydı yapıldıktan sonra baba ile çocuk arasında bağ kurulur. (Yönergenin 126.maddesi)
Evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.(Medeni Kanun 285.madde)
Koca soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir (Medeni Kanun 286.madde)
Çocuk ana ve baba evli değilse ananın soyadını taşır. Ancak, ana önceki evliliğinden dolayı çifte soyadı taşıyorsa çocuk onun bekarlık soyadını taşır. (Medeni Kanun 321.madde)

Gerekli Belgeler :
Evlilik dışı doğum olayını beyan eden ve çocuğun doğumunun tesciline dair anne ve baba tarafından imzalanmış form dilekçe,
Anne ve babanın nüfus cüzdanlarının aslı. Biri yabancı uyruklu ise doğum kağıdı (Birth Certificate / Geburtsurkunde) veya kimliğini ispatlayan bir belge (pasaport) ve fotokopileri.
Çocukların/çocuğun doğum belgesinin (birth certificate, Almanya için Geburtsurkunde) aslı, iki adet fotokopisi iki adet Türkçe tercümesi.
Doğum olayının geç bildirilmesi halinde (60 günü geçmiş ise) Doğum Tescil Ceza Formu

Anket

Hangi konuda bilgi istiyorsunuz?

Ziyaretçi

Şu anda 1 konuk çevrimiçi

Ticaret Hukuku


Nafaka

Boşanma Davası