Pazar, Haziran 16, 2024
AddThis Social Bookmark Button

Aktif Arama

Türkiye Hollanda Ticaret Hukuku

bayrak nl.Nederlands

ADALET Türk Hukuku Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu

 

Büromuz ,Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen başta Hollandalı şirketlerle;Hollanda'ya yerleşmek,şube açmak isteyen Türk şirketlere danışmanlık ve avukatlık yapmaktadır.Bu alanda Türk  ve Hollanda hukuku alanında çalışana avukatları vardır. Talep halinde gerekli piyasa, yasal düzenleme araştırmaları yapmakta olupr,idari ve hukuki rapor hazırlamaktadır. Şirket kuruluşu için gerekli tüm alt yapıyı oluşturmaktadır.

Patent Hakkı ve Rekabetin Önlenmesi:

Bilindiği gibi,A.B. ile T,C. arasında" rekabetin önlenmesi "ve "patent haklarının korunması"na yönelik anlaşma imzalanmıştır.Bu çerçevede olası sorunların çözümüne yönelik mevcut düzenlemeler vardır.Büromuz bu alanda da gerekli donanıma sahiptir.

Gümrük Ve Serbest Bölgeler Kanunu

AB üyesi olan Hollanda tarafından, AB üyesi olmayan ülkelere karşı Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesi uygulanırken, Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde, Türkiye'ye karşı sanayi ürünlerinde ATR Belgesi ibrazı kaydı ile sıfır gümrük vergisi uygulanmakta, işlenmiş tarım ürünlerinde Tarım Payı (miktar üzerinden uygulanan ve Ortak Tarım Politikasından kaynaklanan bir koruma aracıdır) üzerinden ve Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan işlenmemiş tarım ürünleri için ise OTP çerçevesinde tesbit edilen spesifik vergiler uygulanmaktadır.

Hollanda Gümrükleri ve gümrük işlemleriyle ilgili bilgiye http://www.douane.nl/ veya http://www.belastingdienst.nl/9229237/v/e-index.htm adresinden İngilizce veya Hollandaca olarak ulaşmak mümkündür.

Hollanda'da genel AB uygulamaları haricinde ve bu ülkeye ticari amaçla gelmek isteyen iş adamlarımızın vize alımında zaman zaman karşılaştıkları sorunlar dışında, mevzuata ve genel ticaret kurallarına uygun hareket edilmesi kaydıyla önemli hiç bir engelle karşılaşılmamaktadır.

HOLLANDA'DA OFIS VE İŞYERI AÇMAK

Hollanda'da iş yapabilmek için spesifik bir yasal forma ihtiyaç duyulmamaktadır. Hollandalı, Avrupa Birliği veya diğer bir yabancı ülke kökenli herhangi bir kişi, ortaklık veya şirket Hollanda Yasalarına veya yabancılara ilgili diğer yasalara göre Hollanda'da iş kurabilir ve faaliyet gösterebilir.

Birçok yabancı kuruluş Hollanda'da bir acenta tarafından temsil edilmektedir. Eğer acenta yabancı kuruluşa bağlı bir şube gibi faaliyet gösteriyorsa, acenta ilgili kuruluşun Hollanda'daki şubesi('Filiaal') formunu alabilir veya bir Hollanda kuruluşu niteliği kazandırılmak isteniyor ise yeni bir şirket, genellikle bir Limited Şirket('B.V.') kurulur.

İşi kuracak girişimci, kendisi Hollanda'da bizzat işin başında bulunmak istiyorsa Hollanda'ya gelmeden önce bulunduğu ülkedeki Hollanda Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurarak geçici bir oturum izni (MVV-permit) almalıdır. Daha sonra daimi oturum izni için bulunduğu bölgedeki yabancılar polisine ve belediyeye başvurmalıdır

 

.HOLLANDA'YA NASIL İHRACAT YAPILIR?


Aşağıdaki tavsiyeler Hollanda Ticaret Odalarının Hollandaya ihracat yapmayı planlayan şirketlere yönelik önerileridir. Ancak Hollanda'ya ihracat yapmak isteyen firmalarımızın IGEME Rotterdam Ofisi ile temasa geçmeleri halinde ilgili bilgiler Ofis tarafından da firmalarımıza ulaştırılmaktadır.

Hollanda'ya İhracatta Temel Alınacak Sorular

Ürünlerim için bir piyasa mevcut mu?

Bazı durumlarda hazır piyasa araştırmaları mevcuttur.Bunları yararlı adresler bölümünde verilen çeşitli kaynaklardan bulabilirsiniz.Eğer sizin konunuza ilişkin bir Pazar araştırması yoksa, Hollanda Ticaret Odası, ürünlerinize yönelik spesifik pazar araştırması yapacak bir kurumla irtibata geçmenizi sağlayabilir.

Ürünüm ticari ve hukuki gereklere uygun mu?

Hollandaya ihracatta Avrupa Birliği mevzuatını dikkate almak durumundasınız. Örneğin elektrikli ürünler ve oyuncaklar katı kalite standartlarına (CE damgası) uymak zorundadır. Bu düzenlemeler, güvenlik, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması ile ilgilidir. Bu konuları Hollandalı alıcı firmayla konuşmanız faydalıdır. Ayrıca ürününüzün mevcut teknik gerekleri ihlal edip etmediğini de göz önünde bulundurmalısınız.

Ürünüm için etkili dağıtım kanalları hangileridir?

Kendinize nasıl bir yön seçeceksiniz? Muhatabınız ithalatçı, acenta, distribütör, toptancı ya da direkt olarak son tüketici mi olacak?

Ne tür promosyon, ürünüm için faydalı olabilir?

Ticari fuarlar ve sergiler, Hollanda'da genel ve etkili promosyon olanakları sunarlar. Uluslararası ticaret danışmanı, Hollanda'da satmak istediğiniz ürün için en efektif promosyon metotları konusunda size tavsiyelerde bulunabilir.

Doğru iş ortağını nasıl bulabilirim?

Uluslararası ticaret danışmanı, iş ortakları (ithalatçı, acenta, distribütör ya da toptancı) bulma konusunda size yardımcı olabilir. Eğer spesifik sorularınız varsa veya doğru iş ortağını bulma konusunda uzmanlık gerektiren desteğe ihtiyacınız varsa ticari bir danışmana yönlendirileceksiniz.

Nakliye ve ambalaj

Mevcut ürün ambalajınız nakliye için uygun mu ve pazarın gerektirdiği gibi mi? Ticaret Odası, bu konularda uzman kuruluşlarla temasa geçmenizi sağlayabilir.

KDV, gümrük ve vergi

Hollanda vergi ve gümrük makamları, AB dışından ve içinden gelen ürünler olarak ikili bir ayrıma tabi bulunmaktadırlar. Kurallar ve düzenlemeler ürüne göre değişmektedir. Daha fazla bilgi için Hollanda Ticaret Odaları ile görüşülebilir.

 

 

 

 

HOLLANDA'YA NASIL İTHALAT YAPILIR?

Aşağıdaki adımlar ve ilgili tavsiyeler Hollanda Ticaret Odalarının Hollanda'ya İthalat yapmayı planlayan şirketlere yönelik önerileridir.Bu bilgilerden Hollanda'da yerleşik Türk kökenli işadamlarımızın ve halen Hollanda'da şube açmış veya şirket kurmuş olan firmalarımızın yararlanabileceği düşünülerek buraya dahil edilmiştir.

Hollanda'ya İthalattan Önce Pazar Araştırması

Hollanda, rekabet gücü yüksek malları ve hizmetleri sunan pek çok şirkete sahip çok gelişmiş bir pazardir. Ancak,şüphesiz, yeni malları başarıyla bu pazara satmak için de çeşitli fırsatlar mevcuttur. Her şeyden önce bir pazar araştırması yapmalı ve ürününüz için pazar oluşturmalısınız.

Hollanda'ya ithalatta dikkat edilecek hususları iki kategoriye ayırabiliriz:

1. Hollanda pazarına sunacağınız ürün, pazarda zaten mevcut olan ürünün aynısı ya da benzeri olabilir: Eğer böyle bir ürün ihraç edeceksiniz bu ürün, benzerleriyle rekabet edecek güçte olmalıdır. Düşük fiyat, garanti, daha çekici bir ambalaj vb. özellikleri dikkate almalısınız.
2. Ürün henüz Hollanda pazarında bulunmayabilir: Pazara tamamen yeni bir ürün sunmadan önce, bu ürünün şimdiye kadar piyasaya gelmemesinin sebeplerini araştırmak gereklidir. Farklı tüketici tercihleri, ithal kısıtlamaları

HOLLANDA'DA İŞ HAYATINA AİT PRATİK BİLGİLER

Çalışma Saatleri: Sabah 8.30-9:00 ile akşam 17:00-17.30 arasındadır. Öğle tatili 12:00 ile 14:00 arasındadır. Çoğu işyerinde öğle tatili personel tarafından bu saatler arasında dönüşümlü olarak kullanılmakta ve kamuya hizmet veren kurumlarda öğle tatilinde de hizmet sürmektedir. Çalışanların haklarının çok korunduğu bir ülke olan Hollanda’da yakın geçmişe kadar Pazar günleri mağazalar açılmamakta idi ancak son yıllarda büyük şehir merkezlerinde bazı mağazalar Pazar günleri öğleden sonra çalışmaktadır.

Hafta içi hergün 18:00de kapanan mağazalar birçok büyük şehirde Perşembe veya Cuma günleri 21:00e kadar açık kalmaktadır.

Dil: Hollandaca’dan sonra en çok İngilizce konuşulmaktadır. Bunu Fransızca ve Almanca takip etmektedir. Hemen hemen bütün Hollandalılar iki yabancı dil konuşmaktadır.

Para Birimi: Hollanda Avrupa ortak para birimini kabul etmiş olup Euro kullanılmaktadır.. 1€=100 cent.

Ölçü: Metrik sistem.

Zaman: Türkiye’den bir saat geridir.

Vize Koşulları: Türk vatandaşlarının Hollanda’yı ziyaret etmeleri için vize almaları zorunludur.

İş seyahatleri için vize başvurusunda gerekli belgeler:

  • Türkiye’ye dönüş tarihinden itibaren en az üç ay süre ile geçerli ülke pasaportunun 1,2 ve son sayfalarının fotokopileri,
  • Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu ve iki fotoğraf,
  • Ticaret Odası Sicil kaydının orijinali,
  • Vizeye başvuran kişinin çalıştığı firmadan onay yazısı,
  • Hollanda şirketi ya da referans tarafından davet edilen kişi adına düzenlenmiş davet yazısı ya da iş ilişkisini kanıtlayan faturalar,
  • Şirketin imza sirküleri,
  • Şirketin vergi levha fotokopisi,
  • Ticaret Sicil Gazetesi kopyası,
  • SSK kaydına ilişkin belgeler, çeyrek dönem bordrosu,
  • Bilet ve otel rezervasyonu.
(Kaynak:Hollanda Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Bölümü)

Bir iş seyahati öncesinde bu bilgiler mutlaka Hollanda Büyükelçiliği veya Konsolosluklarından kontrol ve teyit edilmelidir.

Üç ayı geçen uzun süreli kalışlarda ilgili makamlardan oturma izni almak gerekmektedir. Hollanda’da bir iş kurmak isteyen, AB üyesi olmayan ülke vatandaşları ülkelerini terk etmeden önce geçici oturma izni alıp Hollanda’ya ulaşır ulaşmaz yabancılar polisine daimi oturma izni için başvurmalıdır. Hollanda’da iş kurulmasına ilişkin özet bilgi de bu sitede sunulmaktadır. Hollanda’da kurulan bir işte çalıştırmak üzere AB üyesi olmayan bir ülkeden yabancı işçi istihdam etmek yeni çıkarılan yasalarla son derece zorlaştırılmıştır.

Oteller: Her büyük şehirde WV/Tourist Information adı altında turist bilgi ofisleri bulunmaktadır.Otel rezervasyonunuzu yaptırmanız konusunda size yardımcı olabilirler.Ayrıca www.holland.com adresinden de yararlanabilirsiniz.

Nationaal Reserveringscentrum 
Tel :+ 31 70 419 55 00
Fax :+31 70 419 55 19
E-mail :  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Internet : www.hotelres.nl

Telefon: Telefon kulübelerindeki telefonlar genelde kartla çalışmakta olup telefon kartları postahane, tren istasyonları, turist enformasyon noktalarında satılmaktadır. Polis, itfaiye ve ambulans için acil telefon numarası 112 dir.

Ulaşım: Hollanda mükemmel bir demiryolu ulaşım sistemine sahiptir. Ülkenin her noktasına tren ile ulaşmak mümkündür. Ayrıca araba kiralama şirketleri de çeşitli imkanlar sunmaktadır. Metro, otobüs ve tramvay ile ulaşım son derece pratiktir.

Sağlık: Hollanda’da aile hekimliği sistemi uygulanmaktadır. Ancak acil durumlarda her hastane acil yardım hizmeti sunmaktadır. Hollanda’da yaşayan Hollandalı veya yabancı herkes sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Kişiler gelir seviyesi ile ilgili olarak özel veya kamu sigortasına tabi olmaktadır.

Önemli Ulusal ve Dini Günler:

1 Ocak Yılbaşı
30 Nisan Kraliçenin doğum günü
5 Mayıs Kurtuluş günü
25-26 Aralık Noel
Ayrıca Nisan Mayıs aylarında Good Friday, Paskalya Yortusu gibi dini tatiller de bulunmaktadır.

 

(Yukardaki bilgiler Rotterdam Türk Ticareti Geliştirme Ofisi'ne aittir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Yeminli Tercumanlık

Anket

Hangi konuda bilgi istiyorsunuz?

Ziyaretçi

Şu anda 2 konuk çevrimiçi

Ticaret Hukuku


Nafaka

Boşanma Davası