Pazartesi, Eylül 25, 2023
AddThis Social Bookmark Button

Aktif Arama

Genel Koşullar

bayrak nl.Nederlands

ADALET Türk Hukuku Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu

 

“Çalışma  Şartları”

I-TARAFLAR ve TANIMLAR

-         ATHDB : Adalet Türk Hukuku Danışmanlık Bürosu

-         İŞ SAHİBİ: ATHDB den hukuki danışmanlık ve destek isteyen gerçek ve tüzel kişi

-         YÜKLENİCİ: ATHDB

 

1- Bu sözleşme” nin elektronik ortamda veyahut tarafların el yazısı ile kabulünden sonra geçerlidir.

Sözleşme şartlarının değiştirilmesi veyahut iptali ATHDB”nin yazılı izni ile mümkündür.”Mücbir sebepler  “ hariç olmak üzere işveren tarafından sözleşme şartlarının değiştirilmesi ve iptaline yönelik irade beyanları geçerli değildir.

II-SORUMLULUK

1- Adalet THDB vermiş olduğu hukuki tavsiyelerin eksik veyahut yanlış algılanması ve yerine getirilmemesinden kaynaklı doğan zararlardan sorumluluğu kabul etmez.

2- Adalet THDB’na ait web sitesinde genel bilgilendirme amacı ile 3. kişilerin bu bilgileri kullanmasından ve buradan doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

3-Bu sözleşmeye konu olan hizmetler sadece iş sahibi ile ilgili hukuki iş ve işlemleri kapsar.

4- Adalet THDB bu sözleşme nedeniyle üstlendiği işi, yasalar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür.

5- Adalet THDB bu sözleşmeyle üstlendiği görevi; bizzat ya da kendi gözetim ve sorumluluğu altında olmak koşuluyla başka avukatlarla işbirliği yaparak yerine getirebilir. Avukatın başka avukatlarla işbirliği yapması iş sahibine karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz ve ayrı bir ücret ödemesini gerektirmez

III-ÜCRETLENDIRME VE ÖDEME

1- Ücret anlaşması taraflar arasında serbestçe kararlaştırılır ancak Adalet THDB web sitesinde yer alan asgari ücret tarifesi esas alınır.

2- Taraflar arasında elektronik ortamda veya ıslak imza ile yapılmayan ücret sözleşmelerinde

Adalet THDB web sitesinde yer alan asgari ücret sözleşmesi geçerlidir.

3- Adalet THDB web sitesinde yer alan ücret tarifesi Euro üzerinden hesaplandığında T.C. Merkez Bankası döviz kuru baz alınacaktır.

4-Belirlenen fiyatlara 21 % Btw dahil değildir.

5- Belirlenen ücret ,sözleşme şartlarına göre ödenmedikçe Adalet THDB işe başlamak zorunda değildir.

6- Adalet THDB”nın gönderdiği faturalar 14 gün içerisinde ödenmelidir.

7- Adalet THDB tarafından gönderilen faturalara itiraz 14 gün içerisinde gerekçeli ve yazılı olarak yapılmalıdır.İtirazı yapılmayan fatura ödemeleri kesinleşir.

8- Süresinde ödenmeyen faturalar ve gönderilen uyarılara rağmen  ödeme yapılmaması halinde Adalet THDB sözleşme konusu işe ara  verebilir.

9- Ödenmeyen ücret alacakları için aylık 1,2% gecikme faizi uygulanır. Alacak tahsili için yapılacak bütün mahkeme ve icra masrafları iş sahibine ait olacaktır

IV-SÖZLEŞMEDEN CAYMA

1- İşveren tek taraflı olarak sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

2- Caymaya ilişkin irade beyanının yazılı olarak iletilmesi zorunludur.

3- Cayma halinde işveren,yapmış olduğu sözleşme konusu işe dair Adalet THDB”nin yapmış olduğu çalışma ve masrafları ödemek zorundadır.Bu taktirde saat ücreti üzerinden hesaplama yapılacak olup, saat ücreti 120+121%BTW dir.

V-YETKİLİ HUKUK

Taraflar arasında yapılan sözleşmeden kaynaklı ihtilaflarda Hollanda - Türk hukuku ile mahkeme ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Taraflar bu sözleşmede yazılı adreslerini yasal ikametgah olarak beyan ederler. Yazılı olarak farklı bir adres bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.

 

 

Yeminli Tercumanlık

Anket

Hangi konuda bilgi istiyorsunuz?

Ziyaretçi

Şu anda 3 konuk çevrimiçi

Ticaret Hukuku


Nafaka

Boşanma Davası