Cumartesi, Haziran 15, 2024
AddThis Social Bookmark Button

Aktif Arama

Genel Koullar

bayrak nl.Nederlands

ADALET T羹rk Hukuku Avukatl覺k ve Dan覺manl覺k B羹rosu

al覺ma artlar覺

I-TARAFLAR ve TANIMLAR

- ATHDB : Adalet T羹rk Hukuku Dan覺manl覺k B羹rosu

- 襤 SAH襤B襤: ATHDB den hukuki dan覺manl覺k ve destek isteyen ger癟ek ve t羹zel kii

- YKLEN襤C襤: ATHDB

1- Bu s繹zleme nin elektronik ortamda veyahut taraflar覺n el yaz覺s覺 ile kabul羹nden sonra ge癟erlidir.

S繹zleme artlar覺n覺n deitirilmesi veyahut iptali ATHDBnin yaz覺l覺 izni ile m羹mk羹nd羹r.M羹cbir sebepler hari癟 olmak 羹zere iveren taraf覺ndan s繹zleme artlar覺n覺n deitirilmesi ve iptaline y繹nelik irade beyanlar覺 ge癟erli deildir.

II-SORUMLULUK

1- Adalet THDB vermi olduu hukuki tavsiyelerin eksik veyahut yanl覺 alg覺lanmas覺 ve yerine getirilmemesinden kaynakl覺 doan zararlardan sorumluluu kabul etmez.

2- Adalet THDBna ait web sitesinde genel bilgilendirme amac覺 ile 3. kiilerin bu bilgileri kullanmas覺ndan ve buradan doacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

3-Bu s繹zlemeye konu olan hizmetler sadece i sahibi ile ilgili hukuki i ve ilemleri kapsar.

4-Adalet THDBbu s繹zleme nedeniyle 羹stlendii ii, yasalar ve meslek kurallar覺 uyar覺nca sonuna kadar takip etmekle y羹k羹ml羹d羹r.

5-Adalet THDBbu s繹zlemeyle 羹stlendii g繹revi; bizzat ya da kendi g繹zetim ve sorumluluu alt覺nda olmak kouluyla baka avukatlarla ibirlii yaparak yerine getirebilir. Avukat覺n baka avukatlarla ibirlii yapmas覺 i sahibine kar覺 olan sorumluluunu ortadan kald覺rmaz ve ayr覺 bir 羹cret 繹demesini gerektirmez

III-CRETLENDIRME VE DEME

1- cret anlamas覺 taraflar aras覺nda serbest癟e kararlat覺r覺l覺r ancak Adalet THDB web sitesinde yer alan asgari 羹cret tarifesi esas al覺n覺r.

2- Taraflar aras覺nda elektronik ortamda veya 覺slak imza ile yap覺lmayan 羹cret s繹zlemelerinde

Adalet THDB web sitesinde yer alan asgari 羹cret s繹zlemesi ge癟erlidir.

3- Adalet THDB web sitesinde yer alan 羹cret tarifesi Euro 羹zerinden hesapland覺覺nda T.C. Merkez Bankas覺 d繹viz kuru baz al覺nacakt覺r.

4-Belirlenen fiyatlara 21 % Btw dahil deildir.

5- Belirlenen 羹cret ,s繹zleme artlar覺na g繹re 繹denmedik癟e Adalet THDB ie balamak zorunda deildir.

6- Adalet THDBn覺n g繹nderdii faturalar 14 g羹n i癟erisinde 繹denmelidir.

7- Adalet THDB taraf覺ndan g繹nderilen faturalara itiraz 14 g羹n i癟erisinde gerek癟eli ve yaz覺l覺 olarak yap覺lmal覺d覺r.襤tiraz覺 yap覺lmayan fatura 繹demeleri kesinleir.

8- S羹resinde 繹denmeyen faturalar ve g繹nderilen uyar覺lara ramen 繹deme yap覺lmamas覺 halinde Adalet THDB s繹zleme konusu ie ara verebilir.

9- denmeyen 羹cret alacaklar覺 i癟in ayl覺k 1,2% gecikme faizi uygulan覺r. Alacak tahsili i癟in yap覺lacak b羹t羹n mahkeme ve icra masraflar覺 i sahibine ait olacakt覺r

IV-SZLEMEDEN CAYMA

1- 襤veren tek tarafl覺 olarak s繹zlemeden cayma hakk覺na sahiptir.

2- Caymaya ilikin irade beyan覺n覺n yaz覺l覺 olarak iletilmesi zorunludur.

3- Cayma halinde iveren,yapm覺 olduu s繹zleme konusu ie dair Adalet THDBnin yapm覺 olduu 癟al覺ma ve masraflar覺 繹demek zorundad覺r.Bu taktirde saat 羹creti 羹zerinden hesaplama yap覺lacak olup, saat 羹creti 120+121%BTW dir.

V-YETK襤L襤 HUKUK

Taraflar aras覺nda yap覺lan s繹zlemeden kaynakl覺 ihtilaflarda Hollanda - T羹rk hukuku ile mahkeme ve icra daireleri yetkili olacakt覺r.

Taraflar bu s繹zlemede yaz覺l覺 adreslerini yasal ikametgah olarak beyan ederler. Yaz覺l覺 olarak farkl覺 bir adres bildirilmedii s羹rece bu adreslere yap覺lan tebligatlar ge癟erli kabul edilir.

Yeminli Tercumanl覺k

Anket

Hangi konuda bilgi istiyorsunuz?

Ziyaret癟i

u anda 1 konuk 癟evrimi癟i

Ticaret Hukuku


Nafaka

Boanma Davas覺