Pazar, Haziran 16, 2024
AddThis Social Bookmark Button

Aktif Arama

Türk Hukuku Çalisma Alanımız

 

 

bayrak nl.Nederlands

ADALET Türk Hukuku Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu

 

Adalet Hukuk Bürosu; Türkiye Hollanda arasında çalısan Türk avukatlardan oluşmuş olup Türk ve Hollanda hukukundan kaynaklanan hukuki sorunlarda hizmet vermektedir.

Çalışma Alanları aşağıda sıralanmıştır.

1-) Aile (Medeni) Hukukuna ilişkin Davalar
- Boşanma
- Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma
- Nafaka
- Maddi, Manevi Tazminat davaları
- Çocuk için iştirak nafakası davaları
- Mal rejimleri ile davalar
- Mal paylaşımı ile davalar
- Tanıma ve Tenfiz 
- Velayet Davaları
- Vesayet Davaları
- Evlat edinme
- Evlenmeye izin verilmesi istemli davalar
- Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar
- Vasiyetname

2-) Şahsın Hukukuna ilişkin Davalar
- Gaiplik
- Vasi Atanması
- Yaş Düzeltme
- Kayyım Atama
- İsim düzeltme davaları
- Cinsiyet değişikliği davası
- Şahsiyete yönelik yapılan saldırılar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları

3-) Gayrimenkule ilişkin Davalar
- Tahliye
- Kira alacağı
- Tapu iptal ve Tescil
- ihtiyari tedbir

4-) Eşya Hukuku Davaları
- İştarek ve müşterek mülkiyete ilişkin davalar
- Paydaşlığın giderilmesi davası

5-) Kat Mülkiyeti Davaları

6-) Ticaret Hukukuna ilişkin davalar
- Şirketler Hukuku
- Kambiyo Davaları
- Haksız Rekabet Davaları
- Fikri ve Sınai Haklar Davaları
- Bankacılık ve Finans Hukuku Davaları
- Leasing Davaları
- Faktoring Davaları
- Tahkim Davaları
- Kooperatif Hukukuna ilişkin Davalar

7-) Miras hukukuna ilişkin Davalar
- Tenkis Davaları
- Vasiyetname düzenlemek
- Veraset Davası
- Miras sözleşmesinden doğan davalar
- Mirasın reddine dair davalar

8-) Borçlar Hukukuna ilişkin Davalar
-Alacak, Borç ilişkileri

9-) İş Hukukuna ilişkin Davalar
- Sosyal Güvenlik Hukuku
- Sendikalar Hukuku
- Toplu İş Sözleşmeleri
- Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili
- İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar
- İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü

10-) Tüketici Hukukuna ilişkin Davalar

11-) İcra iflas Hukukuna ilişkin Davalar
- İcra Takip Davaları
- İflas ve konkordato davaları
- İhtiyati haciz
- Çek, senet ve ilamsız icra takipleri
- İtirazın iptali davası,iflasın ertelenmesi
- Nafaka alacaklarının takibi
- Toplu icra takibi, şirketler adına takipler
- İcra takibine itiraz
- Şahıslar yada şirketler arası uyuşmazlıkların çözümü icra takibi

12-) Trafik ve Sigorta Hukukuna ilişkin Davalar

13-) Yabancılar ve Vatandaşlık Hukukuna ilişkin Davalar

14-) İnşaat Hukukuna ilişkin Davalar

15-) Ceza Davaları
- Ağır Ceza Davaları 
- Asliye Ceza Davaları
- Sulh Ceza Davaları
- Çocuk Ceza Davaları
- Kovuşturma İşlemleri
- Soruşturma
- Suç duyurusunda bulunma
- Ceza kararlarına itiraz, cezalarda mahsup talebi,ceza kararlarının temyiz edilmesi

Anket

Hangi konuda bilgi istiyorsunuz?

Ziyaretçi

Şu anda 3 konuk çevrimiçi

Ticaret Hukuku


Nafaka

Boşanma Davası