Cumartesi, Haziran 15, 2024
AddThis Social Bookmark Button

Aktif Arama

Vekaletname Nedir?

bayrak nl.Nederlands

ADALET Türk Hukuku Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu

 

Vekaletname nedir ve nasıl cıkarılır ?

 

Örneği temin edilen vekaletname hazırlanıp sağ üst köşesine vesikalık fotoğraf yapıştırıldıktan sonra yerel herhangi bir Noterin huzurunda imzalanabilir. (Noterler belgenin anılan şahıs tarafından imzalandığına onay verdiklerinden, vekaletnamenin içeriğinin Türkçe olması sorun teşkil etmeyecektir.)

Taşınmaz mallarla ilgili vekâletnamelerde taşınmaz malın bulunduğu yer, niteliği, mümkünse ada, pafta, parsel veya kayıt tarih ve numarası belirtilmelidir. Bu bakımdan, bu bilgilerin vekâletname hazırlanmadan önce derlenmesinde yarar vardır. Ayrıca, işin niteliği, vekilin adı ve soyadı ile doğum tarihi ve baba adı gibi hususları kapsayan bilgilerin zamanında sağlanması vekâletnamenin usulüne uygun olarak kaleme alınmasını kolaylaştırmaktadır.

Vekaletname işlemlerinde örnek bir metin Türkiye'deki bir noterden/avukattan temin edilebileceği gibi, Sanal Konsolosluk Form Bankası-Vekaletname bölümünden de alınabilir.

Eğer fotoğraf yapıştırmış iseniz, fotoğrafın Noter'e mühürlettirilmesi tavsiye olunur.

 

Aşağıdaki konularda hazırlanacak vekaletnamelerin geçerli olabilmesi için özellikle şu ayrıntılara metinde yer verilmesi gerekmektedir:

 

Gayrimenkulle ilgili işlemler (satış, istimlak, vb.): Gayrimenkulün tapu bilgileri

Araba ile ilgili işlemler (satış, devir, vb.): Arabanın ruhsat bilgileri ve ayrıca, arabayı satın alacak kişinin Madde 3'te belirtildiği şekliyle kimlik bilgileri.

Bankalarla ilgili işlemler: Bankanın adı, şubesi, varsa hesap numaranız

Miras intikal, taksim, satış: Murisin adı, soyadı, intikal eden gayrimenkul veya araba ise yine bunlara ait tapu ve ruhsat bilgileri.

Kiraya verme: Evin/işyerinin adresi

Telefon işlemleri: Telefonun numarası, devredilecek veya satılacak kişinin kimlik bilgileri

Bu bilgiler ile vekaletname hazırlandıktan sonra vekaleti veren kişinin, okuyup kontrol etmesi ve vekaletnamenin istek doğrultusunda hazırlanmış olduğuna kanaat getirildikten sonra imzalaması istenir.

 

Vekaletname kontrol edilirken:

 

Kimlik bilgilerinizin doğru yazılmış olmasına

Vekil edilen kişinin kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olmasına

Vekalette var ise adı geçen üçüncü kişinin (satın/devir alacak şahıs) kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olmasına

Türkiye'de yapılacak işlemin istenilen şekilde anlatılmış olmasına, detaylarının eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmış olmasına dikkat edilmesi önemlidir. Vekaletname okunup imzalandıktan sonra farkedilen yanlışlıklardan temsilcilik yetkilisi sorumlu değildir.

 

 

Gerekli Belgeler :

Nüfus cüzdanı

2 (iki) adet vesikalık, önden çekilmiş fotoğraf

Vekil edilecek kişinin (nüfus cüzdanında yazıldığı şekliyle) adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi bilgileri; (eğer vekaletname verilecek kişi avukat ise bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ile Vergi Sicil Numarasının da vekalete yazılması gerekmektedir.)

Yurt dışı adres ve telefon numaraları

 

 

 

Anket

Hangi konuda bilgi istiyorsunuz?

Ziyaretçi

Şu anda 2 konuk çevrimiçi

Ticaret Hukuku


Nafaka

Boşanma Davası