Cumartesi, Haziran 15, 2024
AddThis Social Bookmark Button

Aktif Arama

Hakkımızda- Türk Avukatlar-Türk Hukuku

bayrak nl.Nederlands

ADALET Türk Hukuku Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu

Adalet Hukuk-Danışmanlık Bürosu İstanbul merkezli çalışmakta olup, Avrupa'daki merkezi de Hollanda'da dır.Bünyesinde Türk Hukuku' na bakan avukatlar   barındırmaktadır.

Uzmanlık alanımız özel hukuk olup ticaret hukuku gayrimenkul hukuku, miras hukuku ile aile hukukunun  başlıca davaları olan ; boşanma,nafaka, mal paylaşımıçalışma alanlarımızdır. Büromuz 2006 yılında Hollanda'da 2011 itibarı ile de  ,Fransa- Paris ve Almanya- Duisburg' ta  çalışmalarına başlamıştır.Türkiye'nin aşağıda belirtilen  illeri başta olmak üzere ülke genelinde hizmet vermektedir.

 • Adana
 • Afyon
 • Aksaray
 • Ankara
 • Antalya
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Gaziantep
 • Hatay
 • İstanbul
 • İzmir
 • Kayseri
 • Konya
 • Muğla
 • Tokat
 • Tunceli
 • Yozgat

Şirketimizin Hollanda Ticaret Sicil Kaydı

Logo: Kamer van Koophandel

KVK No.: 091637010000

AŞAĞIDA BELİRTILEN ALANLARDA BÜROMUZ FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR

 

1-) Aile (Medeni) Hukukuna ilişkin Davalar

- Boşanma

- Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma

- Nafaka

- Maddi, Manevi Tazminat davaları

- Çocuk için iştirak nafakası davaları

- Mal rejimleri ile davalar

- Mal paylaşımı ile davalar

- Tanıma ve Tenfiz

- Velayet Davaları

- Vesayet Davaları

- Evlat edinme

- Evlenmeye izin verilmesi istemli davalar

- Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar

- Vasiyetname


2-) Şahsın Hukukuna ilişkin Davalar

- Gaiplik

- Vasi Atanması

- Yaş Düzeltme

- Kayyım Atama

- İsim düzeltme davaları

- Cinsiyet değişikliği davası

- Şahsiyete yönelik yapılan saldırılar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları

3-) Gayrimenkule ilişkin Davalar

- Tahliye

- Kira alacağı

- Tapu iptal ve Tescil

- ihtiyari tedbir

4-) Eşya Hukuku Davaları

- İştarek ve müşterek mülkiyete ilişkin davalar

- Paydaşlığın giderilmesi davası

5-) Kat Mülkiyeti Davaları


6-) Ticaret Hukukuna ilişkin davalar

- Şirketler Hukuku

- Kambiyo Davaları

- Haksız Rekabet Davaları

- Fikri ve Sınai Haklar Davaları

- Bankacılık ve Finans Hukuku Davaları

- Leasing Davaları

- Faktoring Davaları

- Tahkim Davaları

- Kooperatif Hukukuna ilişkin Davalar

7-) Miras hukukuna ilişkin Davalar

- Tenkis Davaları

- Vasiyetname düzenlemek

- Veraset Davası

- Miras sözleşmesinden doğan davalar

- Mirasın reddine dair davalar

8-) Borçlar Hukukuna ilişkin Davalar

-Alacak, Borç ilişkileri


9-) İş Hukukuna ilişkin Davalar

- Sosyal Güvenlik Hukuku

- Sendikalar Hukuku

- Toplu İş Sözleşmeleri

- Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili

- İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar

- İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü

10-) Tüketici Hukukuna ilişkin Davalar

11-) İcra iflas Hukukuna ilişkin Davalar

- İcra Takip Davaları

- İflas ve konkordato davaları

- İhtiyati haciz

- Çek, senet ve ilamsız icra takipleri

- İtirazın iptali davası,iflasın ertelenmesi

- Nafaka alacaklarının takibi

- Toplu icra takibi, şirketler adına takipler

- İcra takibine itiraz

- Şahıslar yada şirketler arası uyuşmazlıkların çözümü icra takibi


12-) Trafik ve Sigorta Hukukuna ilişkin Davalar

13-) Yabancılar ve Vatandaşlık Hukukuna ilişkin Davalar

14-) İnşaat Hukukuna ilişkin Davalar

15-) Ceza Davaları

- Ağır Ceza Davaları

- Asliye Ceza Davaları

- Sulh Ceza Davaları

- Çocuk Ceza Davaları

- Kovuşturma İşlemleri

- Soruşturma

- Suç duyurusunda bulunma

- Ceza kararlarına itiraz, cezalarda mahsup talebi,ceza kararlarının temyiz edilmesi

Yeminli Tercumanlık

Anket

Hangi konuda bilgi istiyorsunuz?

Ziyaretçi

Şu anda 2 konuk çevrimiçi

Ticaret Hukuku


Nafaka

Boşanma Davası